Beviljade bygdemedel

Våren 2017 beviljades byaföreningen Agnäs bästa bygdemedel för upprustning av Klangvägen! Medlen går till att se över konstverk, skyltning samt tryck av nya broschyrer.

Leave a Reply