karta

De olika slingorna
Orange slinga utgår från Rastplatsens parkering, är ca 1,2 km och
har en stigning på 8 m. leden följer delvis bilväg och bitvis bredare
stig och trädäck. Här kan man utan problem styra en barnvagn och
det är möjligt att komma sig fram med rullstol. Denna slinga är
den lättaste slingan längs klangvägen och passar för alla åldrar.

Grön slinga utgår från Agnäsbackens parkering, är ca 1,5 km
och har en stigning på 60 m. leden följer delvis en bilväg och en
lite bredare stig. med lite vilja kan man gå med en barnvagn och
slingan kan vara en lämplig runda också för barn att vandra.
Längs slingan finns också ”Lekstigen”, en lekplats för barn.

Röd slinga utgår från Agnäsbackens parkering, är ca 2,6 km
och har en stigning på 167 m. leden följer till en början den gröna
slingan och fortsätter utför hela backen och vänder sedan tillbaka
uppför berget till parkeringen. Denna slinga kräver lite mera
kondition.

Lederna länkas samman med en kort promenad som följer väg
353, ca 800 m.

På flera platser längs stigen finns också fina rastställen med
bänkar och grillplatser.