Beviljade bygdemedel

Våren 2017 beviljades byaföreningen Agnäs bästa bygdemedel för upprustning av Klangvägen! Medlen går till att se över konstverk, skyltning samt tryck av nya broschyrer.

Filmtajm

Ida Reichlin berättar om Klangvägen.